NYHEDER

No documents found.


MINIJACKS - BCN


Minijacks består af 4 komponister fra den eksperimenterende del af den danske musikscene.
Minijacks blev dannet med baggrund i de 4 komponisters fælles interesse iat udforske og arbejde med mulighederne i den moderne tids nye musikinstrument - den bærbare computer.

I løbet af de sidste 5 år har den bærbare computer medført en revolutionindenfor musikken. Laptoppen er hastigt ved at etablere sig som instrument i mange forskellige sammenhæng. Både indenfor den rene elektronika og blandet med andre "traditionelle" instrumenter. Laptoppens indtog på musik-scenen har radikalt ændret både selve musikken, den måde musik skabes og fremføres på, og den måde vi lytter til musik på.

Alle medlemmerne har både som komponister og musikere en lang baggrund og erfaringer med traditionelle akustiske instrumenter. Deres værker strækker sig over ny kammermusik og opera, over performance og teater-musik, big-band og jazz til avantgarde rock og punk.

Selvom de 4 medlemmer af Minijacks har anvendt computere som redskab i deres personlige musikalske univers, fokuserer Minijacks i højere grad på interaktionen mellem flere laptops i livesammenhæng. Netop i sammenspils-situationen er laptoppen stadig på udviklingsstadiet og meget er stadig uprøvet.
Minijacks har det som mål at arbejde med de sammenspils-mæssige muligheder og begrænsninger i laptoppen.

Minijacks har siden sidste optræden i København, været på tourné i Spanien og indspillet materiale til en kommende cd i det senere så berømte MMMU studie i Barcelona.

Da medlemmerne af MJ er bosat i København, Århus og Barcelona har det været nødvendigt at finde frem til en arbejdsform der tilgodeser dette. Meget af arbejdet foregår derfor via internettet, dels ved at diskutere emner gennem emails, men også at udveksle de forskellige patches som medlemmerne udvikler løbende. Patches er små musik-programmer lavet i MAX/MSP, som er den udviklingsplatform, Minijacks har lagt sig fast på, for at have et fælles sprog. Når MJ så endelig mødes in reality sker deti intense forløb, der strækker sig over minimum 1 uge. Her bliver de udviklede patches og kompositioner afprøvet, finpudset og numrene bliverindøvet, afsluttende med en koncertrække.

Kunstnerisk er Minijacks meget vidtrækkende, men må karakteriseres som liggende i den mere eksperimenterende og improviserende ende af Dansk Elektronika.

www.minijacks.dk