NYHEDER

Loopy Day: Frost
Ny CD-udgivelse
4 nye storladne, mørke og isnende guitar-kompositioner.
læs mere her

Ny digital udgivelse
Den Københavnske new wave/industrial duo Grotesques kassette-udgivelse "Havet" fra 1983 er nu udgivet digitalt og kan findes på de fleste streaming-tjenester.
(Grotesque skiftede senere navn til Cat's Cradle)
læs mere her

Ny digital udgivelse
Den Københavnske postpunk/electroniske duo Cat's Cradle's kassette-udgivelse "In The Greenhouse" fra 1988 er nu udgivet digitalt og kan findes på de fleste streaming-tjenester.
læs mere her

Ny Digital udgivelse
Hidtil uudgivet materiale fra 1990 med postpunk-duo Cat's Cradle - nu udgivet digitalt.
læs mere her


LYDBEBYGGELSE


EN LYDUDSMYKNING AF
jbrandtpFormålet med projektet er at tilbyde forskellige institutioner en lydudsmyknings-installation, der tilføjer institutionernes arkitektur en rumlig dimension.
Projektet er skabt dels ud fra et ønske om at synliggøre (her vel lydliggøre) lydkunst som kunstart, dels for at etablere begrebet lyd-udsmykning og vise dens mulighed for at indgå i en arkitektonisk og funktionel sammenhæng.

Lyd-Bebyggelse er et lydværk for 8 cd-afspillerere afspillet gennem 8 højttalere, der pga cd-ernes forskellige længde aldrig gentager sig selv.
Ved at anbringe de 8 højtalere ned gennem gang- eller trappe-arealer skabes en rummelig sammenhæng i arkitekturen der ikke er mulig ved hjælp af visuel udsmykning. Lyds evne til at kunne “løbe om hjørner” kan samle et rum, der ikke kan overskues visuelt. Kompositionen tilføjes ligeledes en rummelig dimension fra opsætningen i rummet. Projektet udnytter vores hørelses dimensions-dannelse, dvs at øret automatisk analyserer lydkildens position, hastighed osv.

Lydmaterialet i installationen tager udgangspunkt i bygningers grundmateriale: sten. Det drejer sig om sten der bliver anslået, skurrende og rullende stenlyde. En del af disse lyde er elektronisk bearbejdede så de bevarer stenkarakteristikken, men bliver til abstrakte lyde. Nogle af disse abstrakte lyde virker næsten som om de taler, idet de er blevet muteret med rigtig mennesketale. Lydene er på cd’erne indelt i blokke. Man vil således opleve markante skift i lydbillederne, men pga. af cd’ernes forskellige længde, vil hvert skift være nyt og anderledes. Værket vil først begynde at gentage sig selv efter flere måneders løb.

Projektets kunsteriske udfordring ligger i at komponere et værk der både skal kunne fungere som selvstændigt kunstværk, dels kunne indgå i forskellige arkitektoniske sammenhæng hvor rum og lydværk gensidigt påvirker hinanden og medfører en værdiforøgelse til begge. Desuden er det en vigtig forudsætning at lydværket indgår i institutionernes øvrige aktivitet og dagligdag, altså den udsmyknings-mæssige side af projektet. Man skal altså kunne færdes på det udsmykkede areal, i andre ærinder end at opleve værket.

Større institutioner har altid gang-, trappe-, eller andre arealer der er dårligt udnyttede og ofte ligger upåagtede hen, næsten umulige at udsmykke visuelt, og som derfor bliver kedelige gennemgangs-arealer. Det er i disse arealer, at Lyd-Bebyggelse kan give brugerne/publikum en ny oplevelse af rummet og understrege arealets rumlige karakter på en måde, visuel udsmykning slet ikke er i stand til.TEKNIK

Teknikken består af 8 cd-spillere og to 4kanals-forstærkere, der anbringes samlet i et aflukket rum eller skab. De 8 højttalere er små og anbringes neutralt på strategiske steder på arealet. Opsætningen udføres af kunstneren, evt. med hjælp fra institutionens personale.

Installationen kører automatisk, og ved at lade den køre hele tiden udnyttes cd’ernes forskellige længder maksimalt. Betjeningen af installationen er imidlertid meget simpel, da den jo kun består af ganske almindelige cdafspillere og forstærkere samlet centralt. Derfor vil personalet nemt kunne f.eks slukke for installationen om natten. Instruktions-vejledning medfølger naturligvis.KOMPOSITION

De 8 cd’er er delt op i lydblokke á 3 min. Hver cd har et forskelligt antal blokke:

cd 1: 24 blokke = 72 min.
cd 2: 23 blokke = 69 min.
cd 3: 22 blokke = 66 min.
cd 4: 21 blokke = 63 min.
cd 5: 20 blokke = 60 min.
cd 6: 19 blokke = 57 min.
cd 7: 18 blokke = 54 min.
cd 8: 17 blokke = 51 min.

Lydmaterialet består udelukkende af sten-lyde. Disse stenlyde er opdelt i følgende kategorier: urytmiske slag, rytmiske slag, urytmiske forløb, og droner. Hver blok på cd’en består af lyde i en af disse kategorier. Mange af blokkene består af pauser. Se nedenstående figur:
Pauserne bidrager til installationens rumlige egenskaber. Hvis man lytter fra et virkårligt sted i installationen, vil lydene nogle gange være tæt på, nogle gange vil man kunne høre fjernerebeliggende lyde.

12 timer skema

Ovenover ses er blok-opbygningen for hver cd kortlagt over en 12-timers periode. Her kan man se hvordan hver blok skifter til noget nyt, samtidig med at skiftene fra rytmisk til urytmisk bevares, som følge af en omhyggelig grundopbygning af de 8 cd’er. Det ses også at der i denne periode er tidspunkter, hvor alle cd’erne er i en pauseblok. Hele installationen vil således være tavs i en 3 minutters periode.


I perioden 01.02. - 07.04 2003 kan installationen opleves i Vesterbro Kulturhus i Lyrskovsgade i København.

I perioden 05.05 - 05.06 2003 kan installationen opleves i Islands Brygges Kulturhus i København.