NYHEDER

Loopy Day: Frost
Ny CD-udgivelse
4 nye storladne, mørke og isnende guitar-kompositioner.
læs mere her

Ny digital udgivelse
Den Københavnske new wave/industrial duo Grotesques kassette-udgivelse "Grotesque Igen !!" fra 1982 er nu udgivet digitalt og kan findes på de fleste streaming-tjenester.
(Grotesque skiftede senere navn til Cat's Cradle)
læs mere her

Ny Digital udgivelse
Liveoptagelse fra 12/3 1985 i Barbue med industrial/postpunk-duoen Cat's Cradle - nu udgivet digitalt.
læs mere her

Ny digital udgivelse!
De to gamle kassette-udgivelse "Return" og "The Minx" fra 1987 af den Københavnske postpunk duo Cat's Cradle er nu samlet i denne digitale udgivelse og kan findes på de fleste streaming-tjenester.
læs mere her


MELLEM-RUM


En lydinstallation med 12 båndsløjfer
Nikolaj Kirkes tårnrum
af jbrandtpInstallationen udforsker lydopfattelsen af et samlet lyd-værk, hvor de enkelte dele er blevet dæmpet i forskellige grader efter hvor fjernt fra lytteren de er.
Op igennem Nikolaj kirkes trappetårn opstilles 12 båndsløjfe-maskiner med højttalere.

Lydmaterialet er computerbehandling af lyden af en metalstang (chime).
Ved hjælp af computerprogrammerne Lemur, Soundhack, SoundMaker, SuperCollider, MetaSynth og GRM-tools genereres en hel række forskellige lyde fra harmoniske klange til komplekse spektrale texturer.
Ved denne fremgangsmåde opnåes lydfiler med vidt forskellige egenskaber, men som alligevel på grund af deres fælles oprindelse, vil bevare et familieskab og en svag mindelse om deres metalliske udspring.

Lydmaterialet sorteres efter de 4 elementer således at en opstigning ad tårnets trappe gennemløber jord, vand, ild og luft. Hvert element består således af 3 sløjfer. Alle 12 sløjfer har forskellig længde på 4-10 min. Herved opnåes at de forskydes i forhold til hinanden for hvert genemløb. Alle sløjferne består af lyddele med pauser (mellemrum), for at give sløjferne mulighed for at blandes.
Det er altså samspillet mellem værkets enkelte dele (båndsløjferne) og publikums afstand til disse, alt efter hvor man lytter fra, der er grundlaget for installationen. Når en sløjfe befinder sig på stor afstand vil den ikke blot have en mindre lydstyrke; etage-afsnittene (mellemrummene) vil også ændre lydenes spektrum ved at dæmpe nogle frekvenser mere end andre. Ligeledes vil rummets tilbagekastning af lyden blive mere udtalt og derved farve lyden mere, jo fjernere lydkilden er.

Installation er påtænkt at køre i Nikolaj i en uge. Jordelementet (dvs. de nederste 3 båndsløjfer) vil kun være i brug 2 timer hver dag, for at give kirkens besøgende mulighed for at benytte den jukebox, der er opstillet i tårnets gulvareal. De tre øvrige elementer vil imidlertid kunne fungere selvstændigt, og jukeboxen vil, når den bliver brugt, blande sig med lyd-værket, og ligeledes give en fornemmelse af distance.

Der benyttes de såkaldte Cart-maskiner til afspilning af båndsløjferne. Det er professionelle sløjfebånds-maskiner til brug i radiofonier mm. Hver maskine tilsluttes en lille forstærker og en højttaler.
Højttalerne placeres i tårnrummet som skitseret.